Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Szczecin, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Szczecin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Szczecin đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Szczecin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Szczecin đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The West Pomeranian University of Technology, Szczecin is a university linking the long-term tradition of the University of Agriculture in Szczecin and Szczecin University of Technology. Its education ... Đọc thêm

The West Pomeranian University of Technology, Szczecin is a university linking the long-term tradition of the University of Agriculture in Szczecin and Szczecin University of Technology. Its educational offer and location make it an attractive place of study for ambitious young people ready to invest in their career and willing to build an innovative, knowledge-based society in the future. Đọc ít hơn

Pomeranian Medical University in Szczecin is a public (State-owned) university with full-time, intramural system of study. The level of qualification held: master’s degree program; diploma of higher e ... Đọc thêm

Pomeranian Medical University in Szczecin is a public (State-owned) university with full-time, intramural system of study. The level of qualification held: master’s degree program; diploma of higher education; long cycle programme. Đọc ít hơn