University Of Warsaw, Faculty of Psychology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Các Khoa Tâm lý, Trong đó WISP là một phần, được Khoa nổi tiếng nhất của Tâm lý học tại Ba Lan. Các Giảng viêndự án nghiên cứu 's bao gồm một phạm vi rộng lớn của các đối tượng trong lĩnh vực tâm lý học, và kết quả thường xuyên được xuất bản trên các tạp chí khoa học nổi tiếng.

các viện nghiên cứu của chúng tôi được biết đến với sự nhấn mạnh mà họ đặt vào phát triển năng lực cá nhân của mỗi học sinh.

Bên cạnh đó một chương trình tâm lý bằng tiếng Anh, Khoa cung cấp chương trình tâm lý học toàn thời gian và bán thời gian ở Ba Lan, Cũng như các khóa đào tạo sau đại học.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • đánh bóng

Nhìn Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Liên hệ

University Of Warsaw, Faculty of Psychology

Địa chỉ, đường dây 1 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Stawki 5/7
00-183 Warsaw, Masovian Voivodeship, Ba Lan
Trang web http://www.psych.uw.edu.pl/
Điện thoại +48 22 554 97 05