WSPA University College of Enterprise and Administration

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

WSPA - lâu đời nhất ở Lublin!

Trường Đại học Doanh nghiệp và Quản trị tại Lublin (WSPA) được thành lập vào năm 1998 với tư cách là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân phát động chương trình học đầu tiên "Quản lý Công ty" với 415 sinh viên được nhận vào năm đầu tiên. Trong năm học 1999/2000, Đại học đã có hơn 1 400 sinh viên.

Trường Đại học Doanh nghiệp và Quản trị hoạt động trên cơ sở sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia và theo Đạo luật Giáo dục Đại học ngày 27 tháng 7 năm 2005 (Tạp chí Luật số 164, mục 1365, sửa đổi) và các quy định pháp luật đã ban hành phù hợp với Đạo luật, cũng như trên cơ sở của Quy chế. Nhà trường được giám sát bởi người sáng lập và bộ trưởng có thẩm quyền về giáo dục đại học, phù hợp với Đạo luật giáo dục đại học.

Nhiệm vụ của trường Đại học là dạy sinh viên sáng tạo, phát triển sự nghiệp của họ và giúp họ tìm vị trí của mình trong thế giới toàn cầu hoá. WSPA phát triển năng lực quốc tế và liên văn hóa của sinh viên thông qua việc tạo ra một môi trường quốc tế tại Đại học và thông qua tính di động quốc tế của sinh viên và giảng viên. University College hợp tác chặt chẽ với một số lượng lớn các trường đại học và cao đẳng châu Âu và phi châu Âu, các hiệp hội, công ty và các tổ chức thị trường lao động.

WSPA có kinh nghiệm trong các dự án được tài trợ bởi Quỹ kết cấu EU và Chương trình học suốt đời - Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Nghiên cứu thăm, STF. Từ năm 2007 WSPA đã giành được hai mươi khoản tài trợ được hỗ trợ bởi Quỹ Kết cấu EU lên đến gần 8 triệu EUR, 200 000 EUR từ Quỹ Học bổng và Đào tạo, LLP-Erasmus và Erasmus tài trợ lên tới 1 triệu EUR. WSPA đã được trao Giải thưởng Đại học Lãnh đạo và danh hiệu Lãnh đạo di động trong các dự án do Quỹ Na Uy tài trợ. WSPA đã giành được vị trí đầu tiên trong danh mục Đào tạo lớn nhất cho nhân viên trong EEA Grants- Na Uy tài trợ ở Ba Lan.

Giáo dục thực hành là ưu tiên mạnh mẽ của WSPA (thực tập, vị trí, doanh nghiệp và các đối tác hành chính công, các học viên là thành viên của khoa). Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu trong các nhóm nhỏ, hướng dẫn, phương pháp thực hành, các dự án nhóm và cá nhân, các dự án cộng đồng. WSPA cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên: di động quốc tế ngắn hạn và dài hạn, Văn phòng Hướng nghiệp, thực tập, dự án làm việc và vị trí trong các đối tác kinh doanh địa phương và khu vực, Chính phủ Học sinh, hội chợ việc làm 6 tháng, vườn ươm doanh nghiệp cho sinh viên. Nhà trường duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp địa phương và khu vực.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Cử nhân » Nhìn Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

Cử nhân Báo chí và Truyền thông Xã hội

Tại trường Toàn thời gian Bán thời gian October 2019 Ba Lan Lublin

Khi tốt nghiệp ngành Báo chí và Truyền thông Xã hội, bạn sẽ được chuẩn bị cho công việc với tư cách nhà báo, phóng viên hoặc biên tập viên; để sử dụng các công cụ giao tiếp mạng; thu thập, chỉnh sửa và lựa chọn tin tức; tạo báo cáo radio và phim tài liệu truyền hình; dựng phim; cũng như cho các chiến dịch quảng cáo và chính trị hàng đầu! Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu toàn thời gian và bán thời gian. [+]

Giới thiệu về chương trình

Khi tốt nghiệp ngành Báo chí và Truyền thông Xã hội, bạn sẽ được chuẩn bị cho công việc với tư cách nhà báo, phóng viên hoặc biên tập viên; để sử dụng các công cụ giao tiếp mạng; thu thập, chỉnh sửa và lựa chọn tin tức; tạo báo cáo radio và phim tài liệu truyền hình; dựng phim; cũng như cho các chiến dịch quảng cáo và chính trị hàng đầu! Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu toàn thời gian và bán thời gian.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn làm việc trong:truyền hình công cộng và thương mại,bàn tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng,báo chí địa phương hoặc toàn quốc,đội biên tập các cổng web,các cơ quan quan hệ công chúng,các cơ quan nghệ thuật,các cơ quan quảng cáo,nhà truyền thông,các tổ chức và tổ chức giữ liên lạc với giới truyền thông,như một nhà báo tự do.Đó là giá trị nghiên cứu Báo chí và Truyền thông xã hội tại trường Cao đẳng của chúng tôi! Ưu điểm của chương trình:Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm học tập và thực tiễn.Sinh viên thực tập tại các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước!Khả năng tham gia vào chương trình Erasmus.Phương pháp giảng dạy hiện đại tạo thuận lợi cho phát triển cá nhân trong các nghiên cứu.Khả năng tư vấn cho một cố vấn nghề nghiệp miễn phí.Khả năng tham gia vào... [-]

Cử nhân Quản lý

Tại trường Toàn thời gian Bán thời gian October 2019 Ba Lan Lublin

Khi tốt nghiệp Quản lý, bạn sẽ được chuẩn bị cho việc quản lý các quy trình và chủ trương trong các tổ chức kinh doanh và quản trị. Bạn sẽ có được các kỹ năng giải quyết vấn đề ví dụ như trong việc thiết kế các quy trình và hệ thống quản lý mới và tái cấu trúc các quy trình hiện có. [+]

Giới thiệu về chương trình

Khi tốt nghiệp Quản lý, bạn sẽ được chuẩn bị cho việc quản lý các quy trình và chủ trương trong các tổ chức kinh doanh và quản trị. Bạn sẽ có được các kỹ năng giải quyết vấn đề ví dụ như trong việc thiết kế các quy trình và hệ thống quản lý mới và tái cấu trúc các quy trình hiện có. Bạn sẽ được trang bị để tổ chức và quản lý các dự án, chất lượng, đổi mới và các thủ tục hậu cần. Hơn nữa, bạn sẽ có thể sử dụng các hệ thống máy tính hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Khi tốt nghiệp, bạn sẽ có các kỹ năng tổ chức và quản lý tài chính. Chương trình học, với các khóa học về kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực, đàm phán và tiếp thị, sẽ giúp bạn điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu toàn thời gian và bán thời gian.... [-]


Liên hệ

Địa chỉ, đường dây 1 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie University College of Enterprise and Administration in Lublin Bursaki 12 20-150 Lublin, Poland
20 Lublin, Lublin Voivodeship, Ba Lan