Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Zamosc, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Zamosc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Zamosc đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Zamosc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Zamosc đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Jan Zamoyski College of Humanities and Economics in Zamość was set up in 1998 to continue the grand tradition of the Renaissance Academy of Zamość. The patron of the College, Jan Zamoyski, was a P ... Đọc thêm

The Jan Zamoyski College of Humanities and Economics in Zamość was set up in 1998 to continue the grand tradition of the Renaissance Academy of Zamość. The patron of the College, Jan Zamoyski, was a Polish statesman of the Renaissance period who founded the town of Zamość in 1580 and shaped its commercial and cultural functions. Đọc ít hơn