Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Zielona Gora, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Zielona Gora. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Zielona Gora đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Zielona Gora. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Zielona Gora đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Zielona Góra belongs to the elite group of 18 classical Polish universities. In 2015/2016, the University offered I, II, and III-cycle programs of study to 12,500 intramural and extr ... Đọc thêm

The University of Zielona Góra belongs to the elite group of 18 classical Polish universities. In 2015/2016, the University offered I, II, and III-cycle programs of study to 12,500 intramural and extramural students. In 2016 UZ celebrates the 15th anniversary of its foundation. It is worth noting that the academic community and traditions of the city go back to 1965. Đọc ít hơn