Các Trường học & Các trường Đại học ở Bosnia và Herzegovina

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bosnia và Herzegovina 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Bosna và Hercegovina. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Bosna và Hercegovina đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Bosna và Hercegovina và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Bosna và Hercegovina và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bosna và Hercegovina: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

4 Kết quả trong Bosna và Hercegovina

International University Of Sarajevo IUS

Bachelor Bosna và Hercegovina Sarajevo Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul October 2019

The International University of Sarajevo is a non-profit independent institution of higher education that autonomously provides funding for its work. It offers educational programs in all three study cycles, as well as specific professional development programs in the registered areas.


The University of Vitez

Bosna và Hercegovina Bosnia and Herzegovina Online October 2019

University of Vitez has a vision of the future based on the premise that the societies in the region of South Eastern and Eastern Europe are in the process of changes, reforms and transition towards the civil democratic societies characterized by parliamentary pluralism, a state of law, a state of legislation and market economy with the predominance of private ownership.


University of Banja Luka

Bosna và Hercegovina Banja Luka October 2019

The University of Banja Luka has been established on 7th November 1975 and today, after 39 years, the University of Banja Luka has 16 faculties with 52 licensed study programs. The Faculty of Economics of the University of Banja Luka is a modern, developed, progressive and open Faculty, which represents the backbone of economic development of the Republic of Srpska.


University of Sarajevo School of Economics and Business

Bosna và Hercegovina Sarajevo Ireland Dublin October 2019

The School of Economics and Business in Sarajevo (SEBS) was established in 1952 as the Faculty of Economics. Its first class