Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Sarajevo, Bosna và Hercegovina 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sarajevo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sarajevo đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Sarajevo

Địa điểm
Bosna và Hercegovina
Sarajevo
The International University of Sarajevo is a non-profit independent institution of higher education that autonomously provides funding for its work. ...
The School of Economics and Business in Sarajevo (SEBS) was established in 1952 as the Faculty of Economics. Its first class