Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Sarajevo, Bosna và Hercegovina 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sarajevo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sarajevo đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Sarajevo

Địa điểm
Bosna và Hercegovina
Sarajevo
Đại học Quốc tế Sarajevo là một tổ chức độc lập phi lợi nhuận của giáo dục đại học mà độc lập cung cấp tài trợ cho công việc của mình. Nó cung cấp các...
Trường Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Sarajevo (SEBS) được thành lập vào năm 1952 như là Khoa Kinh tế. Lớp học đầu tiên gồm 105 toàn thời gian và 129 s...