Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Gaborone, Botswana 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gaborone. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gaborone đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Gaborone

Địa điểm
Botswana
Gaborone
ABOUT AFDA 5 FULLY EQUIPPED CAMPUSES | 2000 STUDENTS | 7 DEGREES | OVER 150 FULL-TIME ACADEMIC & ADMIN STAFF | OVER 200 INDUSTRY PROFESSIONALS AS ...
Đại học Botho được thành lập vào năm 1997 và đã nhanh chóng phát triển trong những năm qua để trở thành một nhà cung cấp chất lượng cao đa ngành giáo ...