Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Palapye, Botswana 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Palapye. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Palapye đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Palapye

Địa điểm
Botswana
Palapye
Lý lịchBotswana International University Of Science And Technology là một tổ chức được Chính phủ Botswana hỗ trợ thành lập thông qua Đạo luật BIUST (C...