Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Campinas, Brasil 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Campinas. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Campinas đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Campinas

Địa điểm
Brasil
Campinas
Tóm tắt lịch sử của Viện Giáo Dục của Piracicaba Giáo dục Viện Piracicaba của Giáo Hội Methodist (IEP) là thực thể duy trì các trường Cao đẳng Piracic...
Sứ mệnh của chúng tôi "Các giáo Đại học Campinas, từ các giá trị đạo đức và Kitô giáo, xem xét các đặc-văn hóa xã hội của thực tế, nhiệm vụ của nó là ...