Centro Universitário Assunção (UNIFAI)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Assumption Center cam kết giáo dục, lấy cảm hứng từ các giá trị Tin Mừng và các nguyên tắc của tự do ngôn luận. Chuẩn bị chuyên môn trong tương lai để thực thi các quyền công dân và hội đủ điều kiện họ cho thị trường lao động.

Giảng dạy trong UNIFAI, trong sự hiệp thông với các nghiên cứu và dịch vụ cho cộng đồng, nhằm mục đích cải thiện chất lượng của sinh viên tốt nghiệp của mình, nhấn mạnh sự phát triển cá nhân và tập huấn cho các cải tiến liên tục, hoặc thông qua các khóa học sau đại học sensu và apefeiçoamento, dù là thông qua các nhóm nghiên cứu.

Là một tổ chức Công giáo, khuyến khích giáo dục nhân văn và có sự tham gia giảng dạy và thực hành đối thoại dựa trên như một cách để hiểu biết tốt hơn giữa các giáo viên, sinh viên và nhân viên.

Kế hoạch phát triển thể chế (IDP) từ Assumption University Centre đáp ứng các yêu cầu của chính sách giáo dục của Brazil và đáp ứng các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, dành cho các tổ chức Công giáo của giáo dục.

Địa điểm

Sao Paulo

Address
Rua Afonso Celso, 671 / 711, Vila Mariana - SP
Sao Paulo, Bang São Paulo, Brasil

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn