Đọc Mô tả chính thức

Khoa Arnold Janssen được thành lập vào năm 2001 bởi Thánh của Lời Chúa. Và ông đã được sinh ra với sức mạnh của một cộng đoàn quốc tế hoạt động tại 67 quốc gia trên năm châu lục. Các giá trị, chất lượng và khả năng làm việc trong giáo dục đã được thừa hưởng từ một tổ chức kỷ tuổi đó, không phải tình cờ, là xứng đáng với sự thành công của học sinh trong thị trường lao động.

Luật và Quản trị các khóa học được cung cấp bởi Khoa Arnold Janssen cung cấp một nền giáo dục nhân bản vững chắc, đoàn kết trí tuệ và truyền thống trong giáo dục với nhu cầu của thị trường hiện đại. Ngay cả với một vài năm hoạt động, Khoa Arnold Janssen đã trở thành một tài liệu tham khảo trong giáo dục đại học. Bằng chứng của việc này là các kết quả thu được bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh và Luật các bằng chứng từ cuộc Điều tra quốc gia về hiệu suất sinh (ENADE). Sinh viên Luật khóa học cũng tỏa sáng trong các kỳ thi gần đây của Order of Luật sư của Brazil (OAB-MG), đạt được một vị trí nổi bật trong số các tổ chức giáo dục đại học trong tiểu bang.

Các giảng viên của Arnaldo trường bao gồm thạc sĩ và bác sĩ chuyên môn học thuật công nhận và kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong thị trường.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

Faculdade de Ciências Gerenciais Padre Arnaldo Janssen (FAJANSSEN)

Các bằng cấp về Quản lý Khoa Arnaldo mang lại các giá trị cốt lõi của tinh thần kinh doanh, đổi mới và quản lý tập trung vào con người. ... [+]

Các bằng cấp về Quản lý Khoa Arnaldo mang lại các giá trị cốt lõi của tinh thần kinh doanh, đổi mới và quản lý tập trung vào con người. Các khóa học quản lý chương trình giảng dạy mới tôn trọng các nguyên tắc chỉ đạo của MEC, tập trung vào sự phát triển của chính quyền và ứng dụng của nó trong các tổ chức khu vực khác nhau của các chuyên gia.

các môn học để mang lại một phương pháp cung cấp các hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn của các ngành cụ thể của chính quyền hoặc khu vực có liên quan, cung cấp cho sinh viên một bổ nhào cường độ cao và chính xác về nội dung nghiên cứu.... [-]

Brasil Belo Horizonte
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
8 học kỳ
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Faculdade de Ciências Gerenciais Padre Arnaldo Janssen (FAJANSSEN)

các chuyên gia đào tạo với tầm nhìn chiến lược và hệ thống quản lý quan trọng, tạo điều kiện cho họ phát triển và quản lý dự án thực hiện hệ thống quản lý tích hợp, bao g ... [+]

MỤC TIÊU

các chuyên gia đào tạo với tầm nhìn chiến lược và hệ thống quản lý quan trọng, tạo điều kiện cho họ phát triển và quản lý dự án thực hiện hệ thống quản lý tích hợp, bao gồm chất lượng, môi trường, sức khỏe và sự an toàn và trách nhiệm xã hội.

MỤC TIÊU

Chuyên gia với giáo dục đại học hoàn chỉnh trong lĩnh vực liên quan trong toàn bộ hoặc một phần của nội dung đề xuất, hoặc kinh nghiệm làm việc trong chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và trách nhiệm xã hội, hoặc trong một số phân khúc khác của quản lý hoặc quản trị kinh doanh tư nhân hoặc công cộng.... [-]

Brasil Belo Horizonte
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Bán thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh