Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Jardim Hollywood, Brasil 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Jardim Hollywood. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jardim Hollywood đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Jardim Hollywood. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jardim Hollywood đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Federal University of ABC (UFABC, Brazil) was born in 2006 rooted in an innovative interdisciplinary pedagogical plan. It has no departments, fostering interaction between academic members from differ ... Đọc thêm

Federal University of ABC (UFABC, Brazil) was born in 2006 rooted in an innovative interdisciplinary pedagogical plan. It has no departments, fostering interaction between academic members from different backgrounds. Đọc ít hơn
Jardim Hollywood