Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Salvador, Brasil 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Salvador. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Salvador đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Salvador. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Salvador đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Diálogo Brasil is one of the first schools of educational exchange in Brazil. Founded in 1989 in Salvador da Bahia, it is a reference in teaching and training of acculturation Portuguese for foreigner ... Đọc thêm

Diálogo Brasil is one of the first schools of educational exchange in Brazil. Founded in 1989 in Salvador da Bahia, it is a reference in teaching and training of acculturation Portuguese for foreigners. The school is located on the 3rd best beach of the World, Porto da Barra Beach, in Barra neighborhood, elected in 2007 by the British Newspaper The Guardian.... Đọc ít hơn

Area1 in Salvador, started its academic activities in 2000 and today is one of the references in Engineering & Technology in Brazil, essentially geared only for engineering in the state of Bahia.

Area1 in Salvador, started its academic activities in 2000 and today is one of the references in Engineering & Technology in Brazil, essentially geared only for engineering in the state of Bahia. Đọc ít hơn