Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Santa Mônica, Brasil 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Santa Mônica. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Santa Mônica đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Santa Mônica. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Santa Mônica đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma fundação pública, integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A instituição, ainda com o nome de Universid ... Đọc thêm

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma fundação pública, integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A instituição, ainda com o nome de Universidade de Uberlândia (UnU), foi autorizada a funcionar pelo Decreto-lei n. 762, de 14 de agosto de 1969, e federalizada pela Lei n. 6.532, de 24 de maio de 1978. Đọc ít hơn