Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tổng thống Prudente, Brasil 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Tổng thống Prudente. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tổng thống Prudente đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Tổng thống Prudente. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tổng thống Prudente đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

A Associação Prudentina de Educação e Cultura (Apec), mantenedora da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), nasceu do sonho dos professores Agripino de Oliveira Lima Filho e Ana Cardoso Maia de Oli ... Đọc thêm

A Associação Prudentina de Educação e Cultura (Apec), mantenedora da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), nasceu do sonho dos professores Agripino de Oliveira Lima Filho e Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima de suprir a carência de ensino superior em Presidente Prudente (SP) e região. Đọc ít hơn
Tổng thống Prudente