Đọc Mô tả chính thức

Trung tâm Đại học Bắc (UniNorte) được thành lập vào năm 1994 với tên của Manauara Institute of Higher Education (IMES) và chỉ có ba khóa học: Quản trị, Công nghệ và Du lịch xử lý dữ liệu. Năm 1998, nó đã mở rộng hoạt động của mình để tạo ra các Viện Văn hóa của Amazonas Higher Education - ICESAM và thực hiện các khóa học Dịch vụ Xã hội và Truyền thông với các chuyên ngành quảng cáo. Trong thời gian này, các UniNorte có tên ưa thích của mục tiêu Cao đẳng.

Đó là vào năm 2004, với công nhận như là một trung tâm đại học, các mục tiêu tên trường đã nhường chỗ cho UniNorte, Bây giờ hơn 50 khóa học đại học. Bốn năm sau, tổ chức này đã trở thành một thành viên của nhà lãnh đạo mạng lưới toàn cầu trong giáo dục đại học, trường Đại học Quốc tế Laureate (LIU), hiện tại 29 quốc gia và có hơn 1 triệu sinh viên tại 80 cơ sở, trong đó cung cấp các khóa học trên lớp và trực tuyến .

Hôm nay, UniNorte chia thành 14 đơn vị học thuật nằm ở trung tâm thành phố và cung cấp hơn 50 khóa học về truyền thống và công nghệ tốt nghiệp; bên cạnh việc cung cấp các khóa học mở rộng và tốt nghiệp theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp trong quan hệ đối tác với các trường đại học hàng đầu của Brazil.

Cơ cấu học thuật của UniNorte ngày nay được chia thành bốn trường phái tách biệt: Nghệ thuật và Nhân văn; Khoa học Y tế; Chính xác và Degrees. Nó có lợi thế quan trọng để giáo dục học sinh, như Văn phòng quốc tế để trao đổi; các công ty UniNorte, để thực tập và việc làm trước khi tốt nghiệp sinh viên phòng thí nghiệm và nhà nước.

Mặc dù nó là một tổ chức trẻ, UniNorte đã giành được xã hội thừa nhận như một chuyên gia tổ chức giáo dục quan trọng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Hấp thụ trong sinh viên tốt nghiệp nhân viên chuyên nghiệp của các khóa học khác nhau được tổ chức bởi tổ chức.

Nó có trong nhiệm vụ của mình để cung cấp giáo dục chất lượng cao hơn cho việc mua lại các giá trị, kỹ năng và khả năng cho phép ông nhập quốc tịch với điều kiện làm việc tốt hơn, với những nguyên tắc chỉ đạo việc tìm kiếm một mô hình phát triển bền vững.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

UNINORTE - Centro Universitário do Norte

O curso de Administração da UniNorte foi planejado para formar profissionais preparados para atender as necessidades de um mercado cada vez mais competitivo e exigente. ... [+]

O curso de Administração da UniNorte foi planejado para formar profissionais preparados para atender as necessidades de um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

O administrador pode desenvolver suas atividades nas seguintes áreas: Gerência de CPD; Gerência de Tecnologia da Informação; Administração de Produção; Organizações, Sistema & Métodos; Desenvolvimento de Sistema de Informações; Administração Pública e Docência entre outros.

[-]
Brasil Manaus
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
UNINORTE - Centro Universitário do Norte

O curso de Ciências Econômicas da UniNorte tem como objetivo formar profissionais comprometidos com o estudo da realidade brasileira e amazônica, com consciência social, ... [+]

O curso de Ciências Econômicas da UniNorte tem como objetivo formar profissionais comprometidos com o estudo da realidade brasileira e amazônica, com consciência social, preparado para enfrentar e analisar as transformações políticas, econômicas e sociais que estão ocorrendo no mundo atual, de modo a contribuir para melhorar a qualidade de vida da população brasileira e, em especial, da nossa região.

O profissional da área de Economia pode trabalhar no setor público, desempenhando as seguintes funções: Ministérios, Secretarias, Empresas Estatais, Congresso, Poder Legislativo, Defesa dos mercados, Sistema Nacional de Tributação. Ou no setor privado em empresas Nacionais e Multinacionais, importação e exportação, organismos internacionais, entidades de classe, pesquisa, meios de comunicação, consultoria, bolsas de valores e mercado financeiro. O Economista pode ainda atuar como empresário, empreendedor e professor.... [-]

Brasil Manaus
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
UNINORTE - Centro Universitário do Norte

O engenheiro da computação projeta e constrói computadores, periféricos e sistemas que integram hardware e software. Produz novas máquinas e equipamentos computacionais p ... [+]

O engenheiro da computação projeta e constrói computadores, periféricos e sistemas que integram hardware e software. Produz novas máquinas e equipamentos computacionais para serem utilizados em diversos setores. Desenvolve produtos para serviços de telecomunicações, como os que fazem a interligação entre redes de telefonia.

Automação industrial e robótica: Projetar robôs, sistemas digitais e computadorizados para fábricas.

Desenvolvimento de softwares e aplicativos: Criar programas de computadores segundo as necessidades do cliente. Projetar e desenvolver novos sistemas operacionais e linguagens específicas, buscando inovações tecnológicas.

Fabricação de hardware: Projetar e construir computadores e periféricos.... [-]

Brasil Manaus
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh