Đọc Mô tả chính thức

Các tổ chức mang đến trong lịch sử gần 50 năm, mối quan tâm về việc xây dựng kiến ​​thức về học thuật của họ, và được chuẩn bị để sắp xếp quá trình học tập. Adept tại quan niệm hiện đại về giảng dạy mà các giá trị lợi ích xã hội, tôn trọng sự khác biệt cá nhân và thúc đẩy hành động tập thể và các dự án liên ngành, trong một vũ trụ đặc trưng bởi phong phú cùng tồn tại của sự đa dạng văn hóa.

Các Univille nhận ra rằng quan điểm của ông tăng bất cứ khi nào tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt. Số nhiều như cuộc sống, hiểu rằng một môi trường với sự đa dạng của các ý tưởng, các nền văn hóa, tín ngưỡng và kiến ​​thức cung cấp các cơ hội cân bằng và vũ trụ.

Đại học tin rằng sự khôn ngoan được mua lại theo thời gian, trong việc khắc phục những thách thức và chuyển giao tri thức, do đó, nó khuyến khích mọi người sống kinh nghiệm của họ và khám phá ra rất nhiều kiến ​​thức mà là bằng mọi cách.

Các Univille, mỗi ngày, khuyến khích mọi người gặp gỡ và đạt được mục tiêu của mình. Hiểu rằng mọi thứ đều có lý do của nó đối với đời và, thông qua sự đa dạng của những ý tưởng và văn hóa, ông tin rằng mọi người có thể khám phá và xây dựng mục đích thật sự của họ.

Các trường đại học dự sự hình thành của các trường đại học để tiến sĩ và là trường đại học duy nhất ở phía bắc của Santa Catarina. Trong 50 năm lịch sử, đã củng cố vai trò của nó như là tài liệu tham khảo trong giảng dạy và là quan điểm hình thành trên những thách thức chính của cộng đồng địa phương.

Hãy Univille bạn quá!

Sứ mệnh, tầm nhìn và Nguyên tắc

Nhiệm vụ

Đẩy mạnh đào tạo tham khảo nhân văn và dạy nghề cho xã hội, làm việc trong giảng dạy, nghiên cứu và mở rộng và đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Quang cảnh Nó là quốc gia công nhận là một trường cao đẳng cộng đồng, bền vững, sáng tạo, quốc tế hóa và tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu và khuyến nông.

Giá trị thể chế và nguyên tắc

Quốc tịch: tự chủ, cam kết, động lực, hạnh phúc và sự tham gia dân chủ có trách nhiệm thúc đẩy phát triển cá nhân và xã hội.

Tích hợp: hợp tác và hành động hợp tác với các cộng đồng trong và ngoài nước xây dựng công ích.

Đổi mới: sức mạnh để tạo ra và biến kiến ​​thức khoa học về các giải pháp bền vững cho môi trường bên trong và bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội đóng góp.

Trách nhiệm môi trường: quản lý các nguồn lực và hành động cam kết cho sự cân bằng môi trường thiên cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu

Sản xuất và phổ biến khoa học, công nghệ, nghệ thuật và văn hóa nhằm xã hội tốt. Đổi mới cách có trách nhiệm, để mở rộng khả năng tiếp cận và của học sinh nghỉ trong nhà trường. Tiến hành các hoạt động quản lý tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống làm việc. Tích hợp các khái niệm và công nghệ mới vào quá trình giáo dục, nghiên cứu và khuyến nông. Phát triển và nâng cao tinh thần phê phán, điều tra và tương tác với các cộng đồng bên trong và bên ngoài.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)

Sản xuất nhiên Engineering Univille kết hợp kiến ​​thức kinh doanh, kinh tế và kỹ thuật. ... [+]

VỀ QUÁ TRÌNH Sản xuất nhiên Engineering Univille kết hợp kiến ​​thức kinh doanh, kinh tế và kỹ thuật. Các sinh viên được chuẩn bị để lập kế hoạch, triển khai và quản lý các hệ thống sản xuất, thúc đẩy cải thiện năng suất của một công ty. Các kỹ sư sản xuất tham gia vào các hoạt động thiết kế, tính khả thi và hàng tiện ích, là phần nền tảng trong các ngành công nghiệp và các công ty.

Chuẩn độ: Kỹ sư sản xuất

Thời gian: 5 năm

Bout: Buổi sáng hay đêm

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Ngành nghề kinh doanh:

Xuất trình; Quản lý công nghiệp; Quản lý chất lượng; Kiểm soát quá trình thống kê. ... [-]
Brasil Tham gia ville
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
5 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)

Hình thành các công dân quan trọng và quan niệm đạo đức, thúc giục tinh thần kinh doanh của từng học tập. ... [+]

VỀ QUÁ TRÌNH Hình thành các công dân quan trọng và quan niệm đạo đức, thúc giục tinh thần kinh doanh của từng học tập. Góp phần vào vai trò của mình trong việc tạo, quản lý, điều hành của hệ thống tổ chức. Cho phép học tập tính năng chuyên nghiệp để phát triển bền vững trong việc giám sát những thay đổi trên thị trường liên tục.

Chuẩn độ: Cử nhân

Thời gian: 4 năm

Bout: Buổi sáng hay đêm

Professional hồ ​​sơ:

Cho phép các hiểu biết khoa học sản xuất và quản lý khoa học, kỹ thuật, xã hội và kinh tế. Kích thích cá nhân / tự tin chuyên nghiệp cho việc ra quyết định, phát triển phù hợp và quản lý chất lượng.... [-]

Brasil Tham gia ville
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh