Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bungary 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Bulgaria. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Bulgaria đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Bulgaria. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Bulgaria đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Đọc thêm

Tìm các trường đại học cử nhân tại Bulgaria và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Bulgaria và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bulgaria: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe.

Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe. Đọc ít hơn

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, managem ... Đọc thêm

VUZF University is a private institution of higher education, located in the capital of Bulgaria – Sofia city. It is the first private university specialized in the area of finance, insurance, management and marketing in Republic of Bulgaria. In the past five years, it strongly focused its education program on finance, innovation, business and entrepreneurship studies. Đọc ít hơn

L’ESFAM a été la réponse prompte et adéquate de la Francophonie institutionnelle et de la République de Bulgarie aux besoins de formation des cadres de haut niveau des pays de la région de l’Europe ce ... Đọc thêm

L’ESFAM a été la réponse prompte et adéquate de la Francophonie institutionnelle et de la République de Bulgarie aux besoins de formation des cadres de haut niveau des pays de la région de l’Europe centrale et orientale, confrontés après 1990 aux difficiles problèmes de gestion de la transition. La décision de création de l’ESFAM a été prise par le 5ème sommet des Chefs d’État et de gouvernement ayant le Français en partage (Ile Maurice, octobre 1993). Đọc ít hơn

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation.

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation. Đọc ít hơn

NATFA “Krastyo Sarafov” pursues its mission and goals through meeting objectives which govern the educational, creative, organizational and public activity of the Academy.

NATFA “Krastyo Sarafov” pursues its mission and goals through meeting objectives which govern the educational, creative, organizational and public activity of the Academy. Đọc ít hơn

The Balkan Heritage Field School (BHFS, started in 2003) is a program of the Balkan Heritage Foundation (Bulgarian public, non-profit, non-governmental organization) for practical education in the fie ... Đọc thêm

The Balkan Heritage Field School (BHFS, started in 2003) is a program of the Balkan Heritage Foundation (Bulgarian public, non-profit, non-governmental organization) for practical education in the field of archeology, history and art history of South-Eastern Europe, as well as documentation, conservation and restoration of historic artifacts and monuments, taught in English, currently in three Balkan countries Đọc ít hơn

The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial complexes in chemistry, shipbuilding and ship repair ... Đọc thêm

The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial complexes in chemistry, shipbuilding and ship repair, engine building, transport, electrical engineering, electronics and communications developing in northeastern Bulgaria. Đọc ít hơn

The HRC Academy offers 2-year program in Culinary Arts and 3-semester program in F&B Management, developed by educational and industry leaders. The program is completely taught in English by inter ... Đọc thêm

The HRC Academy offers 2-year program in Culinary Arts and 3-semester program in F&B Management, developed by educational and industry leaders. The program is completely taught in English by international Chef instructors and includes an internship in the USA. Đọc ít hơn

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation.

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation. Đọc ít hơn