Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Burgas, Bulgaria 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Burgas. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Burgas đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Burgas. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Burgas đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

"Prof. D-r. Assen Zlatarov" University is the only state university in Southeast Bulgaria. Tuition is carried out in three faculties - Faculty of technical sciences, Faculty of natural sciences, and s ... Đọc thêm

"Prof. D-r. Assen Zlatarov" University is the only state university in Southeast Bulgaria. Tuition is carried out in three faculties - Faculty of technical sciences, Faculty of natural sciences, and social sciences. Đọc ít hơn