Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pernik, Bulgaria 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pernik. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pernik đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Pernik

Địa điểm
Bulgaria
Pernik
The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innova...
The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innov...