Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Stara Zagora, Bulgaria 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Stara Zagora. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Stara Zagora đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Stara Zagora. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Stara Zagora đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Trakia University (TrU) is an autonomous state scientific and educational institution with domicile in Stara Zagora.

Trakia University (TrU) is an autonomous state scientific and educational institution with domicile in Stara Zagora. Đọc ít hơn