Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Varna, Bulgaria 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Varna. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Varna đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Varna

Địa điểm
Bulgaria
Varna
Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe.
The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial co...