Đọc Mô tả chính thức

Tầm nhìn

Là một viện nha khoa hàng đầu ở UAE và khu vực GCC, dành cho việc theo đuổi sự xuất sắc trong học tập cũng như đóng góp đáng giá cho cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng.

Sứ mệnh

Để chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có kiến ​​thức âm thanh và kỹ năng lâm sàng trong ngành nha khoa. RAKCODS cam kết đóng góp vào sự tiến bộ của kiến ​​thức thông qua việc hỗ trợ các nghiên cứu do giảng viên và sinh viên thực hiện theo các thực tiễn đạo đức trong quá trình học tập suốt đời.

Tour ảo


Cơ sở của trường

Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetur adipiscing elit. Trả lời các phản hồi của bạn, để biết thêm chi tiết, eleifend tại augue. Miễn phí tự do mauris, vehicula một volutpat tristique, varius quis erat. Trong ullamcorper odio vel urna aliquet vestibulum. Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetur adipiscing elit. Trả lời các phản hồi của bạn, để biết thêm chi tiết, eleifend tại augue. Miễn phí tự do mauris, vehicula một volutpat tristique, varius quis erat. Trong ullamcorper odio vel urna aliquet vestibulum.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp:

RAKCODS