Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Khoa Khoa học Xã hội (FSV UK) là một phần của một trong những trường đại học lâu đời nhất trên thế giới được thành lập năm 1348 bởi Hoàng đế La Mã thần thánh Charles IV. Ngay sau khi thành lập năm 1990, FSV UK đã trở thành một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu khu vực về kinh tế, xã hội học, khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, nghiên cứu khu vực, nghiên cứu truyền thông và báo chí.

Nhiệm vụ của chúng ta là gì?

Việc thúc đẩy học tập và bảo vệ kiến thức, trau dồi tư tưởng tự do, nghiên cứu học thuật độc lập và hỗ trợ tinh thần sáng tạo của xã hội loài người. Mục tiêu chính của chúng tôi là phát triển giảng dạy và nghiên cứu về các khía cạnh của khoa học xã hội liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành chính công hoặc đời sống kinh tế và văn hóa của xã hội.

Địa điểm

Prague 6

Address
U Kříže,8
158 00 Prague 6, Hlavní m Prahasto Praha, Cộng hòa Séc

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn