Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hlavní město Praha, Cộng hòa Séc 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Hlavní město Praha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hlavní město Praha đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Hlavní město Praha

Địa điểm
Cộng hòa Séc
Hlavní město Praha
Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformi...
We are PFI, the Prague Film Institute - a top film school with a unique history and family-like atmosphere. While studying at PFI, students have creat...
The Czech University of Life Sciences is a public university (according to Act No. 111/1998 Coll. on universities). Currently, there are 27 public uni...