University of Manitoba

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh của chúng tôi, Tầm nhìn và giá trị

SỨ MỆNH Để tạo, bảo quản, giao tiếp và áp dụng kiến ​​thức, góp phần vào sự văn hóa, xã hội và kinh tế phúc lợi của người dân Manitoba, Canada và trên thế giới.

TẦM NHÌN Để diễn ra của chúng tôi trong những trường đại học hàng đầu thông qua một cam kết để nghiên cứu biến đổi và học bổng, và việc giảng dạy và học tập sáng tạo - tăng cường duy nhất của kiến ​​thức bản địa và quan điểm.

VA LUES Để đạt được tầm nhìn của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu một cam kết cho một tập hợp chung của các lý tưởng. Đại học Manitoba giá trị: Tự do học thuật, trách nhiệm, đoàn, vốn chủ sở hữu và Hòa nhập, xuất sắc, sáng tạo, liêm chính, tôn trọng, và tính bền vững.

Địa điểm

Winnipeg

University of Manitoba

Address
208 Administration Building
MB R3T 2N2

Winnipeg, Manitoba, Canada
Điện thoại
+1 800-432-1960

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn