Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vitacura, Chile 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Vitacura. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vitacura đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Vitacura. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vitacura đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The mission of the Chilean-German Higher Education Foundation is to support the training of pedagogues and people related to the field of education, with an emphasis on teaching in German schools in C ... Đọc thêm

The mission of the Chilean-German Higher Education Foundation is to support the training of pedagogues and people related to the field of education, with an emphasis on teaching in German schools in Chile. In addition, the Foundation collaborates in the training and improvement of teachers for teaching in German schools in Chile and other educational establishments and higher education institutions. It also encourages the development of general, technical, professional, and special education. Đọc ít hơn