Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở RISARALDA, Colombia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại RISARALDA. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở RISARALDA đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại RISARALDA. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở RISARALDA đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Santa Rosa de Cabal UNISARC University Corporation is a Higher Education Institution, dedicated to training integral human beings, from and for the territory, with an agricultural vocation. In rur ... Đọc thêm

The Santa Rosa de Cabal UNISARC University Corporation is a Higher Education Institution, dedicated to training integral human beings, from and for the territory, with an agricultural vocation. In rural municipalities, from the relations between man, animal, plant, and land, with their ecosystems, and in urban municipalities, from the relations of production and reproduction in industrial, commercial, and service processes. Đọc ít hơn