Aspira University College

Địa điểm

Tách

Address
Mike Tripala 6
21000 Tách, Hạt chia-Dalmatia, Croatia

Zagreb

Address
Heinzelova 62a
10000 Zagreb, Croatia

Tách

Address
Domovinskog rata 65
21000 Tách, Hạt chia-Dalmatia, Croatia

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.