Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cuba 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Cuba. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Cuba đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Cuba. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Cuba đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Đọc thêm

Tìm các trường đại học cử nhân tại Cuba và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Cuba và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Cuba: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

The University of Holguín meets the needs of integral and continuous training of professionals in the exact, economic, technical, pedagogical, agricultural, legal, physical culture and sport, social a ... Đọc thêm

The University of Holguín meets the needs of integral and continuous training of professionals in the exact, economic, technical, pedagogical, agricultural, legal, physical culture and sport, social and humanistic sciences, provides relevant scientific-technical results and the extension of its actions towards the local, national and international community with high economic and social impact and economic rationality. Đọc ít hơn

Đại học Nông nghiệp Havana là một tổ chức sáng tạo, với dự báo quốc tế và là tiêu chuẩn cho ngành nông nghiệp, thông qua các quy trình thực chất và từ sự tích hợp của khoa học nông nghiệp với khoa học ... Đọc thêm

Đại học Nông nghiệp Havana là một tổ chức sáng tạo, với dự báo quốc tế và là tiêu chuẩn cho ngành nông nghiệp, thông qua các quy trình thực chất và từ sự tích hợp của khoa học nông nghiệp với khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kinh tế và kinh doanh, liên minh với ngành Kỹ thuật. Các Cơ quan Khoa học và Đổi mới của Tổ hợp Khoa học Giảng dạy của tỉnh Mayabeque đóng góp vào an ninh lương thực của đất nước. Chúng tôi là một tổ chức giáo dục ưu việt về sự TUYỆT VỜI cam kết với khái niệm Cách mạng và phù hợp với đất nước trong một liên minh chiến lược với ECTI, với đội ngũ giảng viên làm việc để nâng cao chất lượng, tác động đến ngành nông nghiệp từ sự hội nhập của các lĩnh vực khác nhau về tri thức, với sự công nhận của xã hội và dự báo đầy đủ trong nước và quốc tế. Đọc ít hơn

Welcome to the Central University "Marta Abreu" of Las Villas. Founded on November 30, 1952, this institution constitutes the most important Higher Education Center in the central region of Cuba and i ... Đọc thêm

Welcome to the Central University "Marta Abreu" of Las Villas. Founded on November 30, 1952, this institution constitutes the most important Higher Education Center in the central region of Cuba and is credited with the condition of Excellence, granted by the National Accreditation Board in 2016. It is made up of: the central headquarters, the "Félix Varela" pedagogical headquarters, and the Faculty of Physical Culture. Đọc ít hơn