Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cuba, Cuba 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Cuba. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cuba đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Cuba. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cuba đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Welcome to the Central University "Marta Abreu" of Las Villas. Founded on November 30, 1952, this institution constitutes the most important Higher Education Center in the central region of Cuba and i ... Đọc thêm

Welcome to the Central University "Marta Abreu" of Las Villas. Founded on November 30, 1952, this institution constitutes the most important Higher Education Center in the central region of Cuba and is credited with the condition of Excellence, granted by the National Accreditation Board in 2016. It is made up of: the central headquarters, the "Félix Varela" pedagogical headquarters, and the Faculty of Physical Culture. Đọc ít hơn