Final International University in Cyprus

Địa điểm

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Síp

Address
Toroslar Caddesi 6, Girne
99320 Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Síp, Kypros