Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Suva, Fiji 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Suva. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Suva đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Suva

Địa điểm
Fiji
Suva
The University of the South Pacific (USP) is the premier provider of tertiary education in the Pacific region and an international centre of excellenc...