Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Zugdidi, Gruzia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Zugdidi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Zugdidi đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Zugdidi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Zugdidi đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The mission of Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi: To establish educational and employment environment for students, staff and other stakeholders according to the demands of the change ... Đọc thêm

The mission of Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi: To establish educational and employment environment for students, staff and other stakeholders according to the demands of the changeable labour market; to create educational programmes that are oriented on employment, learning and research integrity, as well as projects that support internationalization and short-term training/retraining courses. Đọc ít hơn