Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kumasi, Ghana 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kumasi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kumasi đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kumasi

Địa điểm
Ghana
Kumasi
BÁO CÁO TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI Christian Service Đại học nhằm mục đích: Để trở thành một lớp học đầu tiên Evangelical Christian University thúc đẩy sự...