Amsterdam University of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Điều này đảm bảo rằng giáo dục được cung cấp bởi AUAS thực sự là định hướng quốc tế.

Địa điểm

Amsterdam

Address
Amsterdam University of Applied Sciences
Fraijlemaborg 133
1102 CV Amsterdam

1102 CV Amsterdam, Bắc Hà Lan, Hà Lan

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn