Amsterdam University of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Điều này đảm bảo rằng giáo dục được cung cấp bởi AUAS thực sự là định hướng quốc tế.

Địa điểm

Amsterdam

Address
Amsterdam University of Applied Sciences Fraijlemaborg 133 1102 CV Amsterdam
1102 CV Amsterdam, Bắc Hà Lan, Hà Lan