Team Academy - International School For Entrepreneurship

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đội Học viện cung cấp một nền giáo dục Cử nhân độc đáo. Những kinh nghiệm bốn năm liền được cố tình thiết kế để tăng cường phát triển trí tuệ của bạn và chuẩn bị cho bạn thành công trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng ngày nay.

Địa điểm

Amsterdam

Address
Johan Huizingalaan 763A
1066 VH Amsterdam, Bắc Hà Lan, Hà Lan