Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Namsan-dong, Hàn Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Namsan-dong. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Namsan-dong đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Namsan-dong. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Namsan-dong đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan được thành lập và phát triển với mục tiêu đào tạo nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội nhân loại, sự nghiệp phát triên quốc gia, thông qua các hoạt động nghiên ... Đọc thêm

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan được thành lập và phát triển với mục tiêu đào tạo nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội nhân loại, sự nghiệp phát triên quốc gia, thông qua các hoạt động nghiên cứu giữa lí luận và thức tế các nền văn hóa và ngôn ngữ trên thế giới nhà trường luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia ưu tú đủ năng lực thích ứng linh hoạt với các thay đổi nhanh chóng của xã hội quốc tế đa nguyên hiện nay, đồng thời nhà trường cũng luôn chú trọng bồi dưỡng nhân cách, năng lực sáng tạo lãnh đạo cho sinh viên dựa trên nền tảng lí luận Dân chủ thời đại và tinh thần đạo Kitô giáo. Đọc ít hơn