Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Central, Hồng Kông 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Central. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Central đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Central. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Central đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Sunderland in Hong Kong is the first and the only UK university campus in Hong Kong. University of Sunderland (UK) has enjoyed a long and successful partnership with RDI, a leading u ... Đọc thêm

The University of Sunderland in Hong Kong is the first and the only UK university campus in Hong Kong. University of Sunderland (UK) has enjoyed a long and successful partnership with RDI, a leading university qualification provider, in the delivery of transnational undergraduate and postgraduate university education in Hong Kong since 2004. The University of Sunderland has also had a regional recruitment office in Hong Kong for almost 16 years. The recent acquisition of RDI, now the University of Sunderland in Hong Kong, is a key component in the University’s longer-term strategic ambitions for the Asian region. Đọc ít hơn