Hong Kong Polytechnic University

Địa điểm

Hùng Hom

Address
Yuk Choi Road,11
Hùng Hom, Cửu Long, Hồng Kông

Các chương trình

BA
BBA
BSc
Trường này cũng cung cấp: