The Hong Kong Polytechnic University Department of Industrial and Systems Engineering

Industrial and Systems Engineering

Địa điểm

Hồng Kông

The Hong Kong Polytechnic University - General Office of Department of Industrial and Systems Engineering

Address
General Office of Department of Industrial and Systems Engineering
Room EF625, 6/F, Core F
The Hong Kong Polytechnic University
11 Yuk Choi Road, Hunghom, Kowloon,

Hồng Kông, Hồng Kông

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.