The Education University of Hong Kong

Địa điểm

Hồng Kông

Address
10 Lo Ping Road, Tai Po, New Territories
Hồng Kông, Hồng Kông

Các chương trình

BA
Bachelor