Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Karagandy, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Karagandy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Karagandy đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Karagandy. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Karagandy đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

As one of Kazakhstan's leading universities, Karaganda Economic University (KEU) works with global environmental changes and is committed to offering a modern and advanced educational program.

As one of Kazakhstan's leading universities, Karaganda Economic University (KEU) works with global environmental changes and is committed to offering a modern and advanced educational program. Đọc ít hơn