Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pavlodar, Kazakhstan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pavlodar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pavlodar đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Pavlodar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pavlodar đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Pavlodar Higher College of Management is a private educational institution of a new type, focused on creating conditions for the development of students' professional and creative abilities, providing ... Đọc thêm

Pavlodar Higher College of Management is a private educational institution of a new type, focused on creating conditions for the development of students' professional and creative abilities, providing training of highly qualified, competitive specialists. Đọc ít hơn

The innovative University of Eurasia is a multi-discipline university in Kazakhstan, offering 57 programs in Engineering, Economics, Law, Natural Sciences, and Humanities.

The innovative University of Eurasia is a multi-discipline university in Kazakhstan, offering 57 programs in Engineering, Economics, Law, Natural Sciences, and Humanities. Đọc ít hơn