International University of Struga

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Quốc tế Struga là một qualifiedUniversity cao mà là fullydevotedtothe giáo dục và thành công của sinh viên. Đại học Quốc tế Struga suốt đại học và nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý tài chính, ngoại giao và quan hệ quốc tế, công nghệ thông tin, khoa học pháp luật, ngôn ngữ tiếng Anh và khoa học giao tiếp, cung cấp một khả năng kích thích sự tò mò trí tuệ, tư duy hợp lý, giới thiệu các loại quang phổ của các ngành khoa học và các lĩnh vực chuyên môn. Đại học Quốc tế Struga nợ khả năng làm việc và giúp các sinh viên bằng cách sử dụng các chiến lược sáng tạo, lên mới nhất được xếp loại công nghệ, sử dụng các phương pháp giảng dạy mới và thực hành những kiến thức lý thuyết trong cuộc sống hàng ngày. sinh viên của chúng tôi là mẫu cho sự tồn tại lẫn nhau đa sắc tộc và làm việc, một ví dụ về làm thế nào để liên kết các nền văn hóa khác nhau và làm thế nào để tôn trọng và đối xử với họ. Đại học Quốc tế Struga cam kết tiến độ toàn cầu, sự thịnh vượng, đa dạng hóa, trách nhiệm xã hội và hoạt động của địa phương. làm việc của nó là hướng đến việc tạo ra môi trường xung quanh, trong đó các sinh viên và các nhân viên sẽ có thể cải thiện và phát triển tài năng trí tuệ và chuyên môn của mình mà không cần bất kỳ hạn chế.

Những mục tiêu Có bảy mục tiêu chính mà là dựa trên các kế hoạch chiến lược của Đại học Quốc tế Struga và được giữ trên làm việc của mình, đó là: • Tạo các kinh nghiệm học tập mạnh mẽ nhất có thể cho sinh viên của chúng tôi. • Tuyển dụng, duy trì và phát triển chất lượng giảng viên, quản lý và nhân viên với số lượng thích hợp. • Embrace và tăng cường sự đa dạng trong suốt các hoạt động đại lý, văn hóa, chương trình giảng dạy và tiếp cận cộng đồng của Tập đoàn. • Tạo một môi trường giáo dục chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi là những công dân toàn cầu. • Tăng cường các hoạt động tham gia và tiếp cận khu vực của Tập đoàn. • Nâng cao chất lượng môi trường của Tập đoàn và cung cấp cơ sở hấp dẫn, chức năng và an toàn. Tầm nhìn Các sinh viên học tập và nhân viên hành chính, và của Đại học Quốc tế Struga được comemitted để hiện thắng lợi các mục tiêu để đảm bảo trường Đại học trong nhóm của các tổ chức giáo dục cao của Đông Nam châu Âu. Đại học willtend để điều trị mối quan hệ thân thiện với các sinh viên bằng cách tích hợp trong một đơn vị hệ thống giảng dạy, tư vấn và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Quốc tế Struga sẽ hoàn toàn cống hiến cho giáo dục học sinh của mình trong một phần của việc học đại học cũng như trong một phần của nghiên cứu sau đại học. Đại học Quốc tế Struga là một tổ chức giáo dục hiện đại đó là trang nghiêm với sự đa dạng trí tuệ và văn hóa và mục tiêu chính của nó là để đóng góp vào sự phát triển trong khu vực; cũng như để trở thành một nơi mà mỗi học sinh sẽ có thể thực hiện được ước muốn và tham vọng của mình cho sự phát triển và cải tiến. Các trường đại học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản vững chắc về kiến thức, thói quen làm việc và kỹ năng cho sinh viên tốt nghiệp của mình đó là cần thiết để đạt được sự cải thiện không chỉ cá nhân mà còn xã hội và phát triển của nơi họ sống và làm việc.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Cử nhân » Nhìn Law Cử nhân Luật » Nhìn Law Thạc sĩ Luật (LLM) » Nhìn Thạc sĩ »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

Bachelor in Criminology & Detective

Tại trường Toàn thời gian 3 năm September 2019 Macedonia Struga

[+]

... [-]


cử nhân chuyên ngành tiếp thị và quản lý tài chính

Tại trường Toàn thời gian 3 năm September 2019 Macedonia Struga

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga.Các bước đầu tiên bắt đầu với sự chân thành học tập, cách chúng tôi chọn là khó khăn hơn nhưng chúng tôi dự định để nhấn mạnh [+]

Cử nhân Marketing và Quản lý tài chính

&nbsp

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga. Các bước đầu tiên bắt đầu với sự chân thành học tập, cách chúng tôi chọn là khó khăn hơn nhưng chúng tôi dự định nhấn mạnh nhiều hơn và xây dựng một tổ chức giáo dục cao hơn những người sẽ là bước với thế giới, một tổ chức mà sẽ cung cấp cho học tập với một khuôn khổ như vậy chất lượng và sẽ cung cấp đầu vào trong sự phát triển của lao động nghiên cứu giảng dạy. ... [-]


cử nhân kinh tế và kinh doanh

Tại trường Toàn thời gian 3 năm September 2019 Macedonia Struga

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga.Các bước đầu tiên bắt đầu với học tập [+]

Cử nhân Kinh tế và Kinh doanh

&nbsp

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga. Các bước đầu tiên bắt đầu với sự chân thành học tập, cách chúng tôi chọn là khó khăn hơn nhưng chúng tôi dự định nhấn mạnh nhiều hơn và xây dựng một tổ chức giáo dục cao hơn những người sẽ là bước với thế giới, một tổ chức mà sẽ cung cấp cho học tập với một khuôn khổ như vậy chất lượng và sẽ cung cấp đầu vào trong sự phát triển của lao động nghiên cứu giảng dạy. ... [-]


Cử nhân ngoại giao

Tại trường Toàn thời gian 3 năm September 2019 Macedonia Struga

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga.Các bước đầu tiên bắt đầu với học tập [+]

Cử nhân trong ngoại giao

&nbsp

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga. Các bước đầu tiên bắt đầu với sự chân thành học tập, cách chúng tôi chọn là khó khăn hơn nhưng chúng tôi dự định nhấn mạnh nhiều hơn và xây dựng một tổ chức giáo dục cao hơn những người sẽ là bước với thế giới, một tổ chức mà sẽ cung cấp cho học tập với một khuôn khổ như vậy chất lượng và sẽ cung cấp đầu vào trong sự phát triển của lao động nghiên cứu giảng dạy. ... [-]


cử nhân quan hệ quốc tế

Tại trường Toàn thời gian 3 năm September 2019 Macedonia Struga

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga.Các bước đầu tiên bắt đầu với học tập [+]

Cử nhân Quan hệ Quốc tế

&nbsp

Sự nhiệt tình và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của giáo dục đại học là động cơ duy nhất dẫn đến sự hình thành của Euro College - Struga. Các bước đầu tiên bắt đầu với sự chân thành học tập, cách chúng tôi chọn là khó khăn hơn nhưng chúng tôi dự định nhấn mạnh nhiều hơn và xây dựng một tổ chức giáo dục cao hơn những người sẽ là bước với thế giới, một tổ chức mà sẽ cung cấp cho học tập với một khuôn khổ như vậy chất lượng và sẽ cung cấp đầu vào trong sự phát triển của lao động nghiên cứu giảng dạy. ... [-]