Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kajang, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kajang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kajang đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kajang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kajang đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

In 1991, German-Malaysian Institute (GMI), a hub for advanced skills training, was established. GMI provides comprehensive and well-balanced training of practical and theoretical. The institute offers ... Đọc thêm

In 1991, German-Malaysian Institute (GMI), a hub for advanced skills training, was established. GMI provides comprehensive and well-balanced training of practical and theoretical. The institute offers a broad-based engineering education, with opportunities for specialization and self-directed learning and development. Đọc ít hơn

The strength of Infrastructure University Kuala Lumpur today stems from its rich history. For more than 15 years, IUKL has been providing quality education and excellent professional services in vario ... Đọc thêm

The strength of Infrastructure University Kuala Lumpur today stems from its rich history. For more than 15 years, IUKL has been providing quality education and excellent professional services in various fields of infrastructure. Đọc ít hơn