Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sibu, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sibu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sibu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sibu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sibu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Welcome to University College Of Technology Sarawak, one of the new breeds of technological based universities in the country. Founded in 2013, University College Of Technology Sarawak is the only uni ... Đọc thêm

Welcome to University College Of Technology Sarawak, one of the new breeds of technological based universities in the country. Founded in 2013, University College Of Technology Sarawak is the only university which is wholly owned by the Sarawak State Government. Đọc ít hơn