Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Skudai, Malaysia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Skudai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Skudai đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Skudai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Skudai đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

In the early years of its establishment, Universiti Teknologi Malaysia, School of Professional and Continuing Education (UTMSPACE) offered professional development programs such as short courses, semi ... Đọc thêm

In the early years of its establishment, Universiti Teknologi Malaysia, School of Professional and Continuing Education (UTMSPACE) offered professional development programs such as short courses, seminars, workshops and in-house training. However, due to an overwhelming demand for part-time and full-time educational programs in both private and public sectors, UTMSPACE took the initiative of offering mainstream academic programs starting from the academic year 1995/96. Đọc ít hơn
Kuala Lumpur , Skudai + 1 Hơn Ít hơn