Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Malta 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Malta. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Malta đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Malta và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Malta và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Malta: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

17 Kết quả trong Malta

Địa điểm
Malta
This institution was built by a group of global educators with experiences across the world. After witnessing the constant changes facing the business...
The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite quali...
UCM sources for worldwide innovative learning approaches, reinterprets and offers them to students who are aiming to be part of the new international ...
Why study with GSE? Because we’re good at our job! Our teachers are highly qualified and experienced. All our teachers are native speakers of English.
Learnkey Training Institute is one of the pioneers Maltese Training Institutes and has been in operation since the early months of 1995 specialising m...
Clubclass English Language Schools offer quality English language courses in central locations in Malta and London. We have earned a reputation for of...
STC Higher Education has now expanded its intake and is offering wider course options as well as more flexibility in its learning programmes. STC High...
Established in 2013, Advenio eAcademy is a Higher Education Institution (HEI) based in Malta, (NCFHE Licence number: 2013-FHI-0006) which caters for a...
Camas launched its school in Malta last year. CAMAS Malta is located on a quiet residential street in the heart of St. Julian’s.
The American University of Malta is a private, accredited, American-style liberal arts university in Malta. We’re committed to providing a top quality...
Knowledge. Reputation. Experience. Quality. These are the reasons why every year, students from all over the world choose an inlingua centre. inlingu...
The London School of Commerce Malta offers an attractive centrally located campus in a stunning location on the charming island of Malta where English...
Established in 2001, the Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) is the country’s leading vocational education and training institution....
Higher education is a life-changing experience. At Middlesex University our ambition is that you have a great time, succeed in your studies and make a...
Whether you learn English for school, university or English for the workplace, we have an English course that is perfect for your needs.
Global College Malta is a tertiary education private institution established in 2012 offering degree courses according to British standards in SmartCi...
St Martin của Viện CNTT là một phép (Giấy phép số: 196) tổ chức giáo dục đại học tư nhân do Ủy ban Quốc gia về thêm và giáo dục đại học của Malta, cun...